Dimo Sarv 3

دانلود فایل فلش فارسی Dimo Sarv 3

دانلود رام فارسی گوشی ایرانی Dimo Sarv 3 از فری جی اس ام  این فایل 100 درصد تست شده است 

Dimo sarv 6

دانلود فایل فلش فارسی Dimo sarv 6

دانلود فایل فلش فارسی تبلت ایرانی Dimo sarv 6 از فری جی اس ام  این فایل 100 درصد تست شده است 

Dimo Sarv

دانلود فایل فلش فارسی Dimo Sarv

دانلود رام فارسی گوشی ایرانی Dimo Sarv از فری جی اس ام  این فایل 100 درصد تست شده است

sampel for post photo

دانلود فایل فلش فارسی Dimo Soren S4

دانلود رام فارسی و رسمی گوشی ایرانی Dimo Soren S4 از فری جی اس ام  این رام 100 درصد تست شده است  اندروید: 4  سی پی یو: MT6275  قایل فلش با SP Flash Tool 

Dimo H25

دانلود فایل فلش فارسی Dimo H25

دانلود رام فارسی و رسمی گوشی ایرانی Dimo H25 از فری جی اس ام  این رام 100 درصد تست شده است  اندروید: 4  سی پی یو: MT6275  قایل فلش با SP Flash Tool 

Dimo Maron 8

دانلود فایل فلش فارسی Dimo Maroon 8

دانلود رام فارسی گوشی ایرانی Dimo Maroon 8 از فری جی اس ام  این فایل 100 درصد تست شده است  اندروید: 4  سی پی یو: MT6572  قابل فلش با SP flash tool 

dimo d701

دانلود فایل فلش فارسی Dimo D701

دانلود رام فارسی تبلت ایرانی دیمو Dimo D701 از فری جی اس ام  این فایل فلش 100 درصد تست شده است  قابل فلش با Livesuite و Phoniex  اندروید: 4 

18eebd

دانلود فایل فلش فارسی Dimo 500s

دانلود رام فارسی تبلت ایرانی دیمو Dimo 500s از فری جی اس ام ین فایل  این فایل 100 درصد تست شده است  قابل فلش با Phoniex و Livesuite  اندروید: 4 

Dimo 500

دانلود فایل فارسی فلش تبلت Dimo 500

دانلود رام فارسی تبلت دیمو Dimo 500 از فری جی اس ام  این فایل فلش 100 درصد تست شده است  قابل فلش با Phoneix و Livesuite  اندروید: 4 

dimo 7790

دانلود فایل فلش فارسی Dimo 7790

دانلود رام فارسی تبلت ایرانی دیمو Dimo 7790 از فری جی اس ام  این رام 100 دزصد تست شده است  قابل فلش با Livesute و Phoniex  اندروید: 4 

Dimo 7780a

دانلود فایل فلش فارسی تبلت Dimo 7780a

دانلود رام فارسی تبلت دیمو Dimo 7780a از فری جی اس ام  این فایل فلش 100 درصد تست شده است  قابل فلش با Livesuit و Phoniex  اندروید: 4 

Dimo D7730

دانلود فایل فلش فارسی تبلت Dimo D7730

دانلود رام فارسی تبلت دیمو Dimo D7730 از فری جی اس ام  این رام 100 درصد تست شده است  قابل فلش با Livesuite و Phoniex  اندروید: 4 

dimo06

دانلود فایل فلش فارسی تبلت Dimo 700 S

دانلود رام فارسی تبلت ایرانی دیمو Dimo 700 S از فری جی اس ام  این فایل 100 درصد تست شده است  قابل فلش با Phoniex و Livesuite  اندروید: 4 

دانلود رام دیمو با لینک مستقیم و پر سرعت از فری جی اس ام فایل فلش گوشی و تبلت دیمو دانلود رام Dimo فایل آپدیت دیمو