فایل کامبینیشن SM-G998B

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم […]

Galaxy S21

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy S21 5G SM-G991B

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy S21 5G SM-G991B با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy S21 5G SM-G991B را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی […]

فایل کامبینیشن SM-A507FN

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A50s SM-A507FN

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A50s SM-A507FN با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A50s SM-A507FN را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل کامبینیشن SM-A260F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A2 Core SM-A260F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A2 Core SM-A260F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A2 Core SM-A260F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی […]

Galaxy A21s

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A21s SM-A217F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A21s SM-A217F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A21s SM-A217F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل کامبینیشن SM-A125F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A12 SM-A125F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A12 SM-A125F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A12 SM-A125F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل کامبینیشن SM-A105F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A10 SM-A105F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A10 SM-A105F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A10 SM-A105F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل کامبینیشن SM-A022F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A02 SM-A022F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A02 SM-A022F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A02 SM-A022F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل کامبینیشن SM-A013F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A01 Core SM-A013F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A01 Core SM-A013F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A01 Core SM-A013F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی […]

فایل کامبینیشن SM-A325F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A32 SM-A325F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A32 SM-A325F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A32 SM-A325F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل کامبینیشن SM-A307FN

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A30s SM-A307FN

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A30s SM-A307FN با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A30s SM-A307FN را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A50 SM-A505F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A50 SM-A505F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A50 SM-A505F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A50 SM-A505F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

فایل کامبینیشن SM-A405FN

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A40 SM-A405FN

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A40 SM-A405FN با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A40 SM-A405FN را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

فایل کامبینیشن SM-A725F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A72 SM-A725F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A72 SM-A725F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A72 SM-A725F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

[purchase_link id="49284" text="خرید" style="button" color="red"]

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A71 SM-A715F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A71 SM-A715F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A71 SM-A715F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

فایل کامبینیشن SM-A525F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A52 SM-A525F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A52 SM-A525F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A52 SM-A525F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

فایل کامبینیشن SM-A515F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A51 SM-A515F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A51 SM-A515F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A51 SM-A515F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

کامبینیشن SM-A305F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A30 SM-A305F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A30 SM-A305F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A30 SM-A305F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

فایل کامبینیشن SM-A202F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A20 SM-A202F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A20 SM-A202F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A20 SM-A202F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A720F در حالت FRP ON

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A720F در حالت FRP ON

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A720F در حالت FRP ON | باز کردن قفل گوشی SM-A720F بدون حذف اطلاعات | حذف قفل های امنیتی گوشی سامسونگ SM-A720F در حالت FRP ON بدون حذف اطلاعات |

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A710F در حالت FRP ON

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A710F در حالت FRP ON

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A710F در حالت FRP ON | باز کردن قفل گوشی SM-A710F بدون حذف اطلاعات | حذف قفل های امنیتی گوشی سامسونگ SM-A710F در حالت FRP ON بدون حذف اطلاعات |

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A520W در حالت FRP ON

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A520W در حالت FRP ON

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A520W در حالت FRP ON | باز کردن قفل گوشی SM-A520W بدون حذف اطلاعات | حذف قفل های امنیتی گوشی سامسونگ SM-A520W در حالت FRP ON بدون حذف اطلاعات |

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A520F در حالت FRP ON

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A520F در حالت FRP ON

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A520F در حالت FRP ON | باز کردن قفل گوشی SM-A520F بدون حذف اطلاعات | حذف قفل های امنیتی گوشی سامسونگ SM-A520F در حالت FRP ON بدون حذف اطلاعات |

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A510F در حالت FRP ON

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A510F در حالت FRP ON

فایل حذف قفل صفحه گوشی سامسونگ SM-A510F در حالت FRP ON | باز کردن قفل گوشی SM-A510F بدون حذف اطلاعات | حذف قفل های امنیتی گوشی سامسونگ SM-A510F در حالت FRP ON بدون حذف اطلاعات |

دانلود رام سامسونگ:

هر بار که تلفن هوشمند سامسونگ خود را روشن و بارگذاری می کنید، دستگاه شما با سیستم عاملی بارگذاری می شود که به شما امکان می دهد به همه ویژگی ها دسترسی داشته باشید و همه چیز را به کار بیندازید. همانطور که ممکن است در مورد برخی از گوشی های اندرویدی متوجه شده باشید، سیستم عامل بسته به نوع و مدل گوشی شما کمی متفاوت است و دلیل آن این است که دستگاه ها از رام متفاوتی استفاده می کنند.

“ROM” مخفف “حافظه فقط خواندنی” است و اساساً به این سیستم عامل اشاره دارد. با این حال، برخلاف دستگاه‌های iOS، دستگاه‌های سامسونگ، مانند همه دستگاه‌های اندرویدی، توانایی منحصربه‌فردی را دارند که رام‌های خود را به‌روزرسانی کنند یا کلاً نسخه دیگری مانند کاستوم رام را نصب کنند.

دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است شما علاقه مند به نصب رام خود باشید. شاید به گوشی خود آسیب رسانده اید، ویروسی دانلود کرده اید یا با خطایی مواجه شده اید که به نظر نمی رسد آن را برطرف کنید. به جای اینکه گوشی را کنار بگذارید یا مجبور شوید برای یک رام جدید پول بپردازید، می‌توانید یک رام استوک جدید سامسونگ را راه‌اندازی کنید تا به سادگی رام قدیمی آسیب دیده را جایگزین کنید.

اگر تا به حال مجبور شده اید ویندوز را مجدداً روی رایانه خود نصب کنید زیرا با خطا در کد مواجه شده اید، این فرآیند فقط در تلفن هوشمند سامسونگ انجام می شود. با این حال، دنیای رام ها به همین جا ختم نمی شود.

 

رام سامسونگ

 

در طول سال‌ها، گروه‌هایی از مردم روی توسعه رام‌های سفارشی خود کار کرده‌اند. این به کاربران سامسونگ تجربه بسیار پیشرفته‌تر یا تخصصی‌تری را هنگام استفاده از دستگاهشان ارائه می‌کند، و اکنون موارد زیادی برای انتخاب شما وجود دارد.

چرا باید یک رام رسمی یا کاستوم سامسونگ را دانلود و نصب کنید

دلایل زیادی وجود دارد که شما ممکن است بخواهید رام جدیدی را روی دستگاه هوشمند سامسونگ خود نصب کنید. همانطور که در بالا به اختصار اشاره کردیم، اگر به گوشی خود آسیب رسانده اید، احتمالاً ویروسی را دانلود و نصب کرده اید، یا چیزی را نصب کرده اید، و گوشی باگ شده است و اکنون غیرقابل استفاده است، لزوماً به این معنی نیست که گوشی شما دچار مشکل شده است. تا غیر قابل استفاده بمانند

در عوض، می‌توانید به راحتی سیستم عامل را جایگزین کنید و عملاً گوشی هوشمند خود را به تنظیمات کارخانه بازنشانی کنید. البته با این کار، هر گونه باگ در سیستم شما بازنویسی می شود و هر گونه ویروس حذف می شود. تلفن شما به یک تنظیمات تمیز باز خواهد گشت که در آن می توانید دوباره شروع کنید. سلام، شما ممکن است همه چیز را از دست بدهید، اما این کار بهتر از پرداخت هزینه برای تعمیرات گران قیمت یا یک گوشی جدید است!

از سوی دیگر، جنبه خلاقانه‌تر نصب دانلود رام سامسونگ وجود دارد. کاستوم رام ها در اشکال و اندازه های مختلف هستند، اما هدف هر یک از آنها بهبود تجربه گوشی هوشمند شما به نوعی است. همانطور که ممکن است متوجه شده باشید، هنگامی که برای اولین بار گوشی خود را دریافت می کنید، با برنامه ها و برنامه هایی بارگیری می شود که ممکن است لزوماً بخواهید یا نیاز نداشته باشید.

در پشت صحنه سیستم عامل تلفن شما، ممکن است بسیاری از ویژگی ها و عملکردها وجود داشته باشد که واقعاً هیچ ارزشی برای شما ایجاد نمی کند. در عوض، یک کاستوم رام می‌تواند همه این موارد را با یک سیستم عامل جدید حذف کند، و مطمئن شود که دستگاه شما بسیار سریع‌تر است، عمر باتری طولانی‌تری دارد و پاسخگوی بیشتری دارد.

همچنین اگر دستگاه شما برای مدتی در حال به‌روزرسانی است، می‌توانید آخرین نسخه اندروید را نیز به اجبار نصب کنید، اما برخی از کدنویس‌های دیگر برای سازگار کردن آن وقت گذاشته‌اند، یا سیستم عامل را به طور کامل به چیزی کاملاً متفاوت تغییر دهید.

همانطور که می بینید، ممکن است دلایل بی پایانی وجود داشته باشد که چرا بخواهید رام استوک سامسونگ یا یک نسخه سفارشی نصب کنید. خوشبختانه، اگر خود را در این موقعیت بیابید، روند تغییر رام شما احتمالاً ساده تر از آن چیزی است که فکر می کنید.