فایل کامبینیشن SM-G998B

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم […]

Galaxy S21

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy S21 5G SM-G991B

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy S21 5G SM-G991B با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy S21 5G SM-G991B را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی […]

فایل کامبینیشن SM-A507FN

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A50s SM-A507FN

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A50s SM-A507FN با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A50s SM-A507FN را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل کامبینیشن SM-A260F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A2 Core SM-A260F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A2 Core SM-A260F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A2 Core SM-A260F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی […]

Galaxy A21s

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A21s SM-A217F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A21s SM-A217F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A21s SM-A217F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل کامبینیشن SM-A125F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A12 SM-A125F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A12 SM-A125F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A12 SM-A125F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل کامبینیشن SM-A105F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A10 SM-A105F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A10 SM-A105F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A10 SM-A105F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل کامبینیشن SM-A022F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A02 SM-A022F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A02 SM-A022F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A02 SM-A022F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل کامبینیشن SM-A013F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A01 Core SM-A013F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A01 Core SM-A013F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A01 Core SM-A013F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی […]

فایل کامبینیشن SM-A325F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A32 SM-A325F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A32 SM-A325F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A32 SM-A325F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

فایل کامبینیشن SM-A307FN

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A30s SM-A307FN

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A30s SM-A307FN با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن Galaxy A30s SM-A307FN را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A50 SM-A505F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A50 SM-A505F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A50 SM-A505F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A50 SM-A505F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

فایل کامبینیشن SM-A405FN

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A40 SM-A405FN

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A40 SM-A405FN با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A40 SM-A405FN را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

فایل کامبینیشن SM-A725F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A72 SM-A725F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A72 SM-A725F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A72 SM-A725F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

[purchase_link id="49284" text="خرید" style="button" color="red"]

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A71 SM-A715F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A71 SM-A715F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A71 SM-A715F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

فایل کامبینیشن SM-A525F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A52 SM-A525F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A52 SM-A525F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A52 SM-A525F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

فایل کامبینیشن SM-A515F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A51 SM-A515F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A51 SM-A515F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A51 SM-A515F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

کامبینیشن SM-A305F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A30 SM-A305F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A30 SM-A305F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A30 SM-A305F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس […]

فایل کامبینیشن SM-A202F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A20 SM-A202F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A20 SM-A202F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A20 SM-A202F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری جی اس ام […]

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A8 2018 SM-A530F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A8 2018 SM-A530F

دانلود فایل کامبینیشن اندروید ۷.۱ گوشی Galaxy A8 2018 SM-A530F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A8 2018 SM-A530F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط […]

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A5 2017 SM-A520F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A5 2017 SM-A520F

دانلود فایل کامبینیشن اندروید ۸ گوشی Galaxy A5 2017 SM-A520F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A5 2017 SM-A520F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط […]

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A5 SM-A510F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A5 SM-A510F

دانلود فایل کامبینیشن اندروید ۶ گوشی Galaxy A5 SM-A510F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A5 SM-A510F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری […]

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A3 2017 A320F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A3 2017 A320F

دانلود فایل کامبینیشن اندروید ۶ گوشی Galaxy A3 SM-A320F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A3 SM-A320F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری […]

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A3 SM-A310F

دانلود فایل کامبینیشن گوشی سامسونگ Galaxy A3 SM-A310F

دانلود فایل کامبینیشن اندروید ۵.۱ گوشی Galaxy A3 SM-A310F با لینک مستقیم و پرسرعت از فری جی اس ام، در این پست فایل کامبینیشن گوشی Galaxy A3 SM-A310F را برای حذف قفل FRP و حل مشکلات نرم افزاری این مدل گوشی سامسونگ تهیه کردیم که میتوانید در ادامه دانلود کنید. این رام توسط تیم فری […]

فایل کامبینیشن چیست؟

شاید برای خیلی از کاربران این سؤال پیش آمده باشد که فایل کامبینیشن چیست و چه کاربردی دارد؟! آیا فایل Combination فقط برای حذف FRP کاربرد دارد یا می توان از آن در موارد دیگر نیز استفاده کرد؟ برای پی بردن به پاسخ این سوالات در این مقاله ما به طور خلاصه در مورد Samsung Combination توضیحاتی را ارائه خواهیم داد که امیدواریم مورد توجه شما همکاران و کاربران گرامی قرار بگیرد.

اول اینکه کلمه Combination در لغت به معنای ترکیب است و اساساً این فایل فقط برای گوشی های شرکت سامسونگ رلیز شده و سایر برندها اینچنین فایلی را ارائه نکرده اند! بد نیست بدانید که از این فایل بعضاً با نام رام کامبینیشن (Combination Rom) یا فریمور کامبینیشن (Combination Firmware) نیز یاد میشود که البته کاربران ایرانی از همان عبارت “فایل کامبینیشن” استفاده میکنند و دیگر اصطلاحات مذکور معمولاً در زبان لاتین استفاده می شود. بطور کلی از این فایل برای سرویس دستگاه های سامسونگ به خصوص در بحث حذف گوگل اکانت، FRP و نیز تغییر منطقه گوشی استفاده می شود.

در مورد علت وجودی این نوع فایلها هم بد نیست که بدانید شرکت سامسونگ بعد از تولید محصولات خود، با استفاده از فایل های کامبینیشن آنها را مورد تست و بررسی قرار می دهد تا اگر چنانچه مشکلی داشته باشند قبل از ورود به بازار، ایراد آن گوشی را برطرف نماید.

 

کامبینیشن

 

کاربرد فایل کامبینیشن:

  • فعال کردن USB Debugging
  • رفع ارور DRK (این ارور بیشتر در هنگام ارتقاء به اندروید مارشمالو ۶.۰.۱ اتفاق می افتد و دلیل آنهم معمولاً عدم سازگاری فایل Kernel با فایل بوت گوشی است)
  • رفع مشکل بیس باند Baseband
  • دانگرید در برخی از مدلها (downgrade در مقابل upgrade قرار می گیرد؛ در دانگرید ما از اندروید بالاتر به اندروید پایین تر می رویم)
  • ترمیم سریال imei در برخی مدل ها همچون S7, S7edge, S6, S6 Edge , …
  • حذف و عبور از سامسونگ اکانت در بیشتر مدل ها
  • حذف و عبور از گوگل اکانت (FRP) در بیشتر مدل ها
  • تغییر منطقه گوشی (مثلاً منطقه گوشی را از XSG به THR تغییر می دهیم)